كل عناوين نوشته هاي مريم فدايي تهراني

مريم فدايي تهراني
[ شناسنامه ]
مديريت امور فرهنگي موزه ها ...... پنج شنبه 97/9/15
تکوين قدسي هنر خوشنويسي اسلامي باتاثير پذيري از وجود حضرت محمد ...... پنج شنبه 97/9/15
سهم هنرمندان تبريز در باروري هنر عثماني با نگاهي به سفالسازي ايز ...... يكشنبه 92/11/6
مروري بر هنر خوشنويسي تبريز ...... دوشنبه 92/10/23
ارزش محتوايي کتيبه سنگي بسم ا.. ...-10 ...... سه شنبه 92/10/17
ارزش محتوايي کتيبه سنگي بسم ا.. ...-9 ...... سه شنبه 92/10/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها